Przedsiębiorstwo Geodezyjne

GEOSURV Tomasz Trafisz

tel.: 509-929-615

 e-mail: pg.geosurv@gmail.com


OFERTA

Na potrzeby związane z procesem inwestycyjnym klientów indywidualnych wykonujemy:

  • Mapy do celów projektowych,
  • Tyczenie i inwentaryzacja budynków,
  • Tyczenie i inwentaryzacja przyłączy domowych,
  • Pomiar powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych,