Przedsiębiorstwo Geodezyjne

GEOSURV Tomasz Trafisz

tel.: 509-929-615

 e-mail: pg.geosurv@gmail.com


Inne pomiary, nietypowe, specjalistyczne.

Pomiar pionowiści komina


Pomiar linii wysokiego napięcia


Pomiar objętości


Niwelacja składowiska popiołów


Pomiar wymiarów elementów stalowych


Pomiar rur na estakadzie


Pomiar osiowości zestawu rur


Przeniesienie osi konstrukcyjnych przy ograniczej widoczności podczas montażu wysokiej konstrukcji stalowej.