Przedsiębiorstwo Geodezyjne

GEOSURV Tomasz Trafisz

tel.: 509-929-615

 e-mail: pg.geosurv@gmail.com


Konstrukcje stalowe

Pomiary związane z montażem konstrukcji stalowych. Głównie są to pionowości, osiowości, ugięcia, wysokości posadowienia. Tyczenia osi, punktów charakterystycznych oraz określonych poziomów wysokościowych.
Pomiary związane z montażem konstrukcji stalowych. Głównie są to pionowości, osiowości, wysokości posadowienia. Tyczenie osi oraz punktów charakterystycznych.
Pomiary związane z montażem rur ciśnieniowych.